Atılım Üniversitesi Yapı Akustiği Laboratuvarı

TANITIM


Mimari Akustik
Mimari akustik' de amaç temel işlevin oluşması için gerekli akustik konfor koşullarının gerçekleştirilmesidir. Unutmamak gerekir ki doğada tam sessizlik yoktur. Daima çevremizde iletişim kurmamızı, ortamı algılamamızı sağlayan sesler vardır. Yaşantımız boyunca birçok eylem yaparız. Uykudan sinema seyretmeye, hastanede tedavi olmaktan kitap okumaya kadar her türlü eylemi oluşturduğumuz ortamlarda var olan sesler, gürültü ve hacim akustiği olarak etkiler.

 

Gürültü Kontrolü

Akustik çalışmaların ilk bölümünü "gürültü kontrolü" oluşturur. Özellikle bu etap mimari tasarım ile başlar. Yapının bulunduğu çevre koşulları ile yapıyı oluşturacak hacimlerin gürültü verileri belirlenir. İç hacimlerin yerleştirilmesinde bu veriler dikkate alınarak sessizlik gerektiren bölgelerde araya tampon hacimler yerleştirilerek gürültülü kısımlar ayrılır. Gerekli yerlerde dilatasyon yapılarak rijit bağlantılar önlenir.

Hacim Akustiği

Akustik planlamanın ikinci bölümünü kapsayan hacim akustiği çalışmalarının temel amacı, gürültü kontrolü sağlanmış olan yapı iç hacimlerinde iyi "anlaşılabilme" nin sağlanması ve bu amaç için gerekli akustik koşulların oluşturulmasıdır.

 

HİZMETLER

Danışmanlık Hizmetleri
Konser/konferans salonları, oteller, alışverış merkezleri, ofis yapıları, spor kompleksleri ve tüm mimari yapilar için hacim akustiği ile gürültü ve titreşim denetimi konularında tasarım ve uygulama aşamasında akustik danışmanlık hizmetleri.

Ölçüm Hizmetleri

 -Gürültü Kontrolü:

       • Eşdeğer Gürültü Seviyesi (Leq)
       • Hacimler Arası Ses Geçiş Kaybı
 
 -Hacim Akustiği:
       • Yankılanma Süresi (Reverberation Time – RT)
       • Erken Sönümleme Süresi (Early Decay Time – EDT)
       • Impulse Response to Noise Ratio (INR)
       • Fon Gürültüsü Düzeyi (Background Noise Level)
       • Netlik (Clarity – C50, C80)
       • Belirlilik (Definition – D50)
       • Konuşmanın Anlaşılabilirliği (Speech Transmission Index – STI)

Mimari Akustik Proje

 
- Mimari akustik tasarım geliştirebilecek,
- Mimari akustik çizim detaylarını geliştirebilecek,
- Gerekli titreşim ve akustik hesapları yapabilecek,
- Titreşim ve mimari akustik ölçümleri yapabilecek,
- Tüm donanım ve yazılım altyapısına da sahiptir.

Akustik Modellemeler

 
- Dalga tankı modelleme yöntemi
- Maket yöntemi
- Bilgisayar modelleme yöntemi

LABORATUVAR

Yapılan Testler
Gürültü kontrolü test ve raporlama
Hacim akustiği test ve raporlama
Yapı akustiği test ve raporlama
Akustik malzeme test ve raporlama

Kullanılan Cihazlar
Brüel & Kjær
B&K 2250-A                  Akustik Analizör
B&K BZ-7223                Frekans Analiz Modülü
B&K BZ-7227                Yankılanma Süresi Ölçüm Modülü
B&K 2250-CAI              Akredite Kalibrasyon Sertifikası
B&K 4292-L                   Ses Kaynağı

Kullanılan Yazılımlar
Dirac hacim akustiği yazılımı
Odeon modelleme yazılımı
MK1 hacim akustiği yazılım

İletişim:
AÜ-Yapı Akustiği Laboratuvarı
Telefon: +90 312 5868887 - 8889 
E-posta:
    
Yapı Akustiği Lab. Müdürü Yrd. Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit : filiz.kocyigit@atilim.edu.tr