Dekanın Mesajı

Atılım Üniversitesi bilimsel ve sanatsal özgün çalışmaların gerçekleştirildiği bir ortamda “Geleceğe İz Bırakan” bireylerin yetiştirildiği bir üniversitedir. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin hedefi, Üniversite’nin Stratejik Planı’nda öngörülen evrensel düşünce ve değerlerle, ülke ve dünya kültürüne katkı sağlayacak çağdaş ve yaratıcı bireyleri yetiştirmektir.

GSTM Fakültesi’nde altı farklı bölüm ile interdisipliner yenilikçi çalışmalar ile gelişen, sanat ve bilimsel araştırma  birlikteliğini toplumsal sorumluluk projeleri ile öne çıkaran bir eğitim öğretim ortamı sağlanmaktadır. Fakültenin amacı, yaratıcı ve sorumluluklarının bilincinde, kültür, sanat ve tasarım dünyasındaki gelişmelere açık, analitik, eleştirel düşünebilen ve kalıpların dışında bağımsız  tasarımcılar, mimarlar, sanatçılar ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Bu nedenle, akademik  kadrolar nitelikli ve deneyimli, ulusal ve uluslararası  çalışmaları ile öne çıkan öğretim elemanlarından oluşturulmuştur.

GSTM Fakültesi’nde, Atılım Üniversitesi’nin araştırmacı üniversite misyonu doğrultusunda  LAP, BAP projeleri, ders dışı etkinlikler, uluslar arası bağlantılar ve sektörle işbirlikleri ile  dinamik bir eğitim ortamı yaratılmıştır.

 

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE