GSM188 Beden Dili ve İkna Sanatı

GSM188 Beden Dili ve İkna Sanatı sınavı 10 Ocak Cumartesi günü saat 16:00 dadır.