“SIRA ÖĞRENCİDE” PROGRAMI FAKÜLTEMİZDE İKİNCİ KEZ YAPILDI

Mesleki eğitimin henüz başlangıç aşamasındaki öğrencilerinin gereksinimlerini en iyi yakın zamanda aynı süreçten geçmiş olan büyük sınıflardaki öğrencilerin anlaması doğaldır. Diğer yandan, eğitimin son yıllarındaki öğrencilerde bir dizi beceri ve yeteneğin oluşmasının yanısıra, mesleki eleştiri yetisinin de gelişmesi hedeflenmektedir. İşte bu gerekçelerden hareketle, Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde “Sıra Öğrencide” Programı başlatılmıştır.

Programın ilk uygulaması 2012-2013 Bahar Dönemi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde gerçekleştirilmişti. Bu amaçla, bölümün İç Mekân Tasarımı dersinin dördüncü sınıf öğrencileri, aynı dersin ikinci sınıf öğrencilerinin proje çalışmalarının değerlendirilmesinde “jüri üyesi” olarak görev alarak bu çalışmalara not vermişlerdi. Bu notlar, önceden öngörüldüğü gibi, anılan dersin yıl içi değerlendirmesinde belirli bir ağırlıkta yer almıştı. Aynı şekilde, dördüncü sınıf öğrencilerinin jüri sırasındaki eleştiri performansları da kendi ders yürütücüleri tarafından değerlendirilmişti.

Birincisinin başarısı ve olumlu sonuçları üzerine, bu programın ikincisi 2013-2014 Bahar Dönemi’nde aynı bölümde, bu kez hem dördüncü ile ikinci sınıflar hem de üçüncü ile birinci sınıflar arasında yapıldı.

Baştan tahmin edildiği gibi, bu uygulama farklı düzeylerdeki öğrenciler arasındaki dikey iletişimin geliştirilmesine önemli katkı sağlamıştır. Etkinlik öncesinde gergin oldukları gözlemlenen küçük sınıflardaki öğrencilerin, jüri çalışmaları ilerledikçe kendilerine dostluk ve yardım atmosferi içinde iletilen eleştiri ve yorumlar sonucunda rahatladıkları ve jüriden üst düzeyde yarar sağladıkları görülmüştür. Mezuniyetlerine yaklaşmış olan üst sınıf öğrencilerinin de, bilgi birikimlerinin, özgüvenlerinin ve eleştiri yeteneklerinin öngörülenin ötesinde geliştiği ortaya çıkmıştır. Jüri çalışmaları sonrasında öğrencilerle yapılan görüşmelerde, etkinlikten mutlu oldukları ve hâttâ bunun sık sık tekrarlanmasını istedikleri öğrenilmiştir.

Sonuç olarak, ülkemizde sadece Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde uygulanan “Sıra Öğrencide” programının hedefine ulaştığı ve artık geleneksel hale geldiği söylenebilir. Önümüzdeki yıllarda bu uygulamanın fakültenin diğer bölümlerinde de sürdürülmesi planlanmaktadır.