Fakülte Hakkında

2007 yılında kurulan Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi beş bölümden oluşmaktadır: Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık ile Moda ve Tekstil Tasarımı. Herbiri tasarım alanının parçası olan bu bölümlerin aynı çatıda altında toplanması güçlü bir sinerji yaratmakta ve birbirlerini destekleyerek zengin bir yaratacı atmosfer doğmasını sağlamaktadır. Öğrenciler, ortak bir seçmeli dersler havuzundan ders seçerek ilgi alanları doğrultusunda kendilerini geliştirme olanağına sahiptirler. Lisans programı uygulamakta olan bölümlere ek olarak, halen İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı’nda eğitim veren yüksek lisans programı da bulunmaktadır. 2012 Güz Dönemi’nden itibaren de, “mimari tasarım”, “yapı bilimleri” ve “koruma-restorasyon” odak alanlarında uzmanlaşma olanağı veren Bütünleşik Mimarlık Doktora Programı’nın başlamıştır.Yüksek lisans mezunlarının yanısıra, mimarlık ve yakın alanlardan lisans diploması olan öğrenciler de bu programa katılabilmektedirler.

Yapılacak bir karşılaştırmadan kolayca anlaşılacağı üzere, Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin, akademik personel sayısı ve niteliği bakımından benzer eğitim kurumlarına göre belirgin bir üstünlüğü bulunmaktadır. Bu da, fakülteye bilimsel ve sanatsal araştırma ve etkinliklerde öncü olma yolunu açmaktadır.

Fakülte, meslek insanı yetiştirme misyonunun yanısıra, bilimsel/sanatsal araştırmalara en üst düzeyde katkıyı ve topluma hizmeti kendine hedef olarak seçmiştir. Bu çerçeve içinde, sosyal sorumluluk projelerinin özel bir ağırlığı vardır: 2011 yılında afetlerde kullanılmak üzere konteynerlerin taşınabilir sağlık birimlerine dönüştürülmesi, bu yıl da “herkes için tasarım” sloganı altında fakültedeki bütün bölümlerin engellilere yönelik projeler üretmesi, topluma hizmet hedefinin bir göstergesidir. Önümüzdeki yıllarda da, toplum için yararlı farklı alanlar seçilerek fakültenin bu misyonunu sürdürmesi öngörülmektedir. Fakültedeki öğrenciler, Erasmus öğrenci değişimi gibi yaygın olarak bilinen ağlara ek olarak, uluslararası platforma şimdiden hazırlanmaktadır. 2011 Bahar Dönemi’nde bir grup öğrenci A.B.D.’deki IUPUI üniversitesi ile sanal ortamda ortak proje yürütmüşlerdir.


Artan üniversite ve mezun sayısının yaratacağı amansız rekabet koşullarının bilincinde olarak, Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi eğitim-öğretim kalitesine son derece önem vermektedir. Mezunların ancak iyi yetişmeleri halinde bu mücadelede başarılı olabileceklerine inanılmakta, gerek eğitim programlarının düzenlenmesinde gerekse bunların uygulamasında kalite ve ilkeliliğe önem verilmektedir. Daha şimdiden ilk mezunların iş bulmada ve kendilerini kabul ettimede başarılı oldukları gözlenmektedir.