Çılga Resuloğlu, Dr. Öğretim Üyesi

Çılga Resuloğlu

İletişim Bilgileri

Telefon:8915
Ofis:8915
Bağlı Olduğu Bölüm:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Mimarlık (Mimarlık Tarihi) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2011
Yüksek Lisans İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bilkent Üniversitesi 2003
Lisans Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bilkent Üniversitesi 2000


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Aralık 2013


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Resuloğlu Ç. (2015), Kavaklıdere-Ankara: The Formation of a Residential District during the 1950s, Open House International, 39 (4)

Uluslararası Konferans Bildirileri

Resuloğlu Ç. (2013), Ankara Railway Station Building as an Urban Value (Kentsel Bir Değer: Ankara Tren Gar Binası), Ankara Üniversitesi Yayınları. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü.VI. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu., Ankara

Resuloğlu Ç. (2012), (Re)thinking the Basics of Design: Can Fairytales be Teaching Tools?, Procedia-Social and Behavioral Sciences. World Conference on Design, Arts and Education., Antalya, 51, 188-192

Resuloğlu Ç. (2012), The Role of Passages as a Typology in Architecture of İstanbul Within the Context of Westernization Process: In the Case of Beyoğlu (İstanbul Mimarisi’nde Batılılaşma Sürecinde Bir Tipoloji Olarak Pasajların Yeri: Beyoğlu Örneği ), (7th International Turkish Culture Congress, In Turkish and World Culture İstanbul, Proceeding IV (7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Türk ve Dünya Kültürü’nde İstanbul Kongresi, Bildiriler IV) , Ankara, 4-c, 197-225

Ulusal Konferans Bildirileri

Resuloğlu Ç. (2011), Kent Bağlamında Alışveriş ve Yaya Merkezlerinin Sürekliliği, 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Dün, Bugün, Gelecek. Ankara: Denizbank, Ankara, 588-593

Makaleler

Resuloğlu Ç. (2015), Kavaklıdere Semti'nin Oluşum Öyküsü, İdealkent-Kent Araştırmaları Dergisi, 11